IMG_0016
Salar,

1984-1985, kombinovaná technika, karton, 85 x 60 cm a 60 x 85 cm
Obrazy pro animovaný film podle knihy spisovatele Henry Williamsona „Nesmrtelný losos“, 54 min., režie Ivan Renč. Krátký film Praha a Westdeutcher Rundfunk Köln 1986.