Každým obrazem se snažím navázat dialog s přírodou. Nejen proto, že mi velkoryse nabízí množství impulsů, podnětů a inspirací, ale i proto, že mne tak velmi přesahuje. Provokuje mne svým trvajícím tajemstvím, svou stále poněkud odvrácenou tváří. Příroda je pro mne výzvou podobné té, která od začátku věků pobízela člověka, aby vplouval do neklidných vod oceánu… výzvou podobné té, která pobízela člověka, aby zvedal oči k mrazivé hlubině vesmíru… aby se pokusil nahlédnout za pomyslnou pohyblivou čáru horizontu. Je pro mne výzvou, abych skrze ni pokorně zkoumal svět a pokusil se uvidět nejen jeho podstatu, ale také podstatu lidského osudu v něm.